Sexkantskruv M-gänga
Sexkantskruv M-gänga
Insexskruv
Insexskruv
Torxskruv - Krysskruv M-gänga
Torxskruv - Krysskruv M-gänga
Mutter
Mutter
Bricka
Bricka
Gängstång - Vagnsbult - Stoppskruv - Öglebult - U-bult
Gängstång - Vagnsbult - Stoppskruv - Öglebult - U-bult
Betonginfästning
Betonginfästning
Pinnar -Rörpinnar - Saxpinnar - Spårringar - Spårryttare
Pinnar -Rörpinnar - Saxpinnar - Spårringar - Spårryttare
Blindnit - Kullrig Nit - Insatsgänga - Slangklämma
Blindnit - Kullrig Nit - Insatsgänga - Slangklämma
Plåtskruv - Byggplåtskruv - Gängpressande skruv
Plåtskruv - Byggplåtskruv - Gängpressande skruv
Träinfästning
Träinfästning
Stålbyggnad
Stålbyggnad
Artiklar Tum
Artiklar Tum
Gänglåsning Montagefett Kallgalv Borr
Gänglåsning Montagefett Kallgalv Borr