Expanderbult FZB Golden Anchor Pinnexpander

ESSVE Golden Anchor

Säljes endast i hel förpackning.

 

Montageanvisning Expander GA

 

 • Användningsområde

  ESSVE Golden Anchor är avsedd för infästning i betong och natursten. Golden Anchor kan med fördel användas
  i applikationer där det ställs höga lastkrav på infästningen. Golden Anchor kan t ex användas vid fastsättning
  av trä-/stålreglar som syll och fasaduppreglingar, fastsättning av beslag, z-järn, smideskonstruktioner m m.

 • Beskrivning

  Golden Anchor är en s k pinnskruvsexpander som i sin nedre del, som är förankringsdelen, har ett rostfritt clips
  som vid åtdragning expanderar upp på den konade delen av skruven. Den övre delen är försedd med en utvändig
  gänga med flänsmutter, d v s kombinerad mutter och bricka. För att undvika skador på skruvens gängor vid
  islagning, är den övre delen försedd med en slagnacke.
  Då borrdiameter är lika med skruvdiametern uppstår en anliggning mellan hålväggen och clipset redan då Golden
  Anchor slås in i borrhålet. När flänsmuttern sedan dras åt tvingas skruven utåt, varvid clipset tvingas att expandera
  upp på den konade delen. De blankförzinkade, FZB 5 µm, och varmförzinkade, FZV 45 µm, versioner av
  Golden Anchor är tillverkade av kolstål med hållfasthetsklass min. 5.8. Den rostfria syrafasta versionen är av kvalitet
  min. A4-70. Samtliga utföranden har rostfritt clips.

 • Montering

  Se monteringsanvisning.

 

 

Dokument:

Praktisk Lastförmåga

Godkännande ETA-12/0257

«Tillbaka

 

-->